เราเป็นผู้ให้บริการครบวงจรด้านการทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี
และมีประสบการณ์ด้านตรวจสอบบัญชีในหลายอุตสาหกรรมจากหนึ่งในสี่บริษัทตรวจสอบบัญชีรายใหญ่ที่สุดของโลก (Big 4) ทางเราจึงมั่นใจในการให้บริการที่มีคุณภาพและพร้อมให้คำแนะนำแก่คุณ
MORE DETAIL
เราคือสำนักงานบัญชีในเมืองไทย ที่มีคุณภาพระดับสากล
หากคุณกำลังมองหาบริการด้านบัญชีโดยมืออาชีพในประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีขอเราพร้อมที่จะให้คำแนะนำแก่คุณ
MORE DETAIL
Previous slide
Next slide

เราเป็นผู้ให้บริการครบวงจรด้านการการทำบัญชี

การตรวจสอบบัญชี ให้คำปรึกษาด้านการวางแผนภาษี และการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

โดยทีมผู้บริหาร และทีมงานที่มีคุณความรู้และชำนาญการด้านบัญชีและกฎหมายธุรกิจเป็นอย่างดี และมีประสบการณ์ด้านตรวจสอบบัญชีในหลายอุตสาหกรรม จากหนึ่งในสี่บริษัทตรวจสอบบัญชีรายใหญ่ที่สุดของโลก (Big 4) ทางเราจึงมั่นใจในการให้บริการที่มีคุณภาพและครอบคลุมทั้งในด้านบัญชี ภาษีอากร และตรวจสอบบัญชี

ทีมงานด้านการบัญชี ภาษีอากร และการตรวจสอบบัญชี

ทีมงานของเราทุกคนมีคุณสมบัติและประสบการณ์ดังต่อไปนี้

Solution Focused

ทีมงานของเราประกอบด้วยผู้ทำบัญชีที่ผ่านการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถทุกไตรมาส เพื่อดูแลเอาใจใส่และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าของเรา

Customer Oriented

ลูกค้าทุกรายพึงพอใจในการให้บริการของเรา เพราะมากกว่าการบริการบัญชีแล้ว ทางเรายังให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ธุรกิจท่าน

Dedicated Team

หัวใจขององค์กรที่ประสบความสำเร็จคือบุคลากรคุณภาพที่พัฒนาความรู้และศักยภาพของตนเองอย่างไม่หยุดนิ่ง

เรานำเสนอบริการด้านบัญชีอย่างเต็มรูปแบบ

บริการตรวจสอบบัญชี

บริการตรวจสอบบัญชี

วางแผนภาษีและสร้างระบบบัญชีที่ถูกต้องและเหมาะสมกับบริษัทของท่าน รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีและอื่น ๆ
LEARN MORE

บริการบัญชี

บริการบัญชี

บันทึกบัญชีรายเดือน วางระบบบัญชีที่ถูกต้องเหมาะสมสำหรับแต่ละกิจการ จัดทำงบการเงินสำหรับปีทุกสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
LEARN MORE

บริการจดทะเบียนบริษัท

บริการจดทะเบียนบริษัท

บริการด้านงานจดทะเบียนบริษัท เปลี่ยนแปลง เลิกบริษัท รวมทั้งจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและขึ้นทะเบียนนายจ้าง
LEARN MORE

เราเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ซึ่งมีประสบการณ์จาก Big 4 ซึ่งมารับจัดทำบัญชี ในฐานะสำนักงานบัญชีโดยตรง และมีประสบการณ์จากการทำธุรกิจ รับทำบัญชีมาแล้วกว่า 30 ปี

กรรมการผู้จัดการ

คุณนิว หาญภักดี

Why Choose Us

บริหารงานโดยผู้สอบบัญชีที่เป็นคนรุ่นใหม่ ตามทันเทคโนโลยี และอัพเดทมาตรฐานการบัญชีอย่างสม่ำเสมอ

สามารถสื่อสารได้หลายภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น

มีความชัดเจนและโปร่งใสในเรื่องการให้บริการ และค่าบริการระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน