เกี่ยวกับเรา

เราเป็นผู้ให้บริการครบวงจรด้านการการทำบัญชี

การตรวจสอบบัญชี ให้คำปรึกษาด้านการวางแผนภาษี และการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

โดยทีมผู้บริหาร และทีมงานที่มีคุณความรู้และชำนาญการด้านบัญชีและกฎหมายธุรกิจเป็นอย่างดี และมีประสบการณ์ด้านตรวจสอบบัญชีในหลายอุตสาหกรรม จากหนึ่งในสี่บริษัทตรวจสอบบัญชีรายใหญ่ที่สุดของโลก (Big 4) ทางเราจึงมั่นใจในการให้บริการที่มีคุณภาพและครอบคลุมทั้งในด้านบัญชี ภาษีอากร และตรวจสอบบัญชี

ทีมงานด้านการบัญชี ภาษีอากร และการตรวจสอบบัญชี

ทีมงานของเราทุกคนมีคุณสมบัติและประสบการณ์ดังต่อไปนี้

Vision (วิสัยทัศน์องค์กร)

เราจะขึ้นเป็นผู้ให้บริการด้านบัญชีและตรวจสอบบัญชี 5 อันดับแรก ของประเทศไทย และก้าวเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนี้ เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางในวิชาชีพ

Mission (พันธกิจหลักองค์กร)

เราเป็นองกรณ์ที่มุ่งเน้นการสร้างบุคลากรคุณภาพสู่สังคม และพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างไม่หยุดนิ่ง พร้อมทั้งสามารถแก้ไขทุกประเด็นปัญหาให้ลูกค้าได้ในที่เดียว

บริษัท นิวเวลล์ ออดิท แอนด์ แทกซ์ แอคเคาท์ติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

เป็นผู้ให้บริการรับทำบัญชี บริการให้คำปรึกษาและวางแผนด้านภาษีอากร และบริการตรวจสอบบัญชี
รวมถึงด้านการวางระบบบัญชีและบริการจดทะเบียนธุรกิจ

เป็นผู้ให้บริการรับทำบัญชี บริการให้คำปรึกษาและวางแผนด้านภาษีอากร และบริการตรวจสอบบัญชี รวมถึงด้านการวางระบบบัญชีและบริการจดทะเบียนธุรกิจ

แม้ในปัจจุบัน จะมีผู้ทำบัญชีอิสระ สำนักงานบัญชี รวมถึงผู้ให้บริการโปรแกรมบัญชีทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์จำนวนมาก แต่ในท้ายที่สุดแล้ว ในแต่ละประเภทผู้ให้บริการการก็มีข้อจำกัดในการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าผู้ซึ่งเป็นผู้ประกอบซึ่งเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้จะเป็นผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นเข้าสู่ตลาดการแข่งขันทางธุรกิจ จึงเป็นกลุ่มที่ต้องการผู้ที่จะสามารถให้คำปรึกษาและช่วยวางแผนทางการเงินให้กับกิจการของตนได้ ซึ่งรวมถึง การบัญชีและภาษีอากร ที่เป็นอีกส่วนสำคัญที่ทุกธุรกิจจะต้องมีความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่สะท้อนจากการดำเนินงานของกิจการผ่านงบการเงิน จึงจะสามารถหาวิธีป้องกันหรือวิธีรับมือกับสิ่งที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกิจการได้ในอนาคต นอกจากนี้ ลูกค้ากลุ่ม SMEs เป็นผู้ประกอบการจะมุ่งเน้นนำรายรับที่ได้มาไปใช้ในส่วนของการลงทุนในด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาการเติบโตทางธุรกิจให้ได้มากที่สุดก่อน จึงต้องการที่จะใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุด เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน ดังนั้น การเลือกสำนักงานบัญชีที่มีความชำนาญการในด้านการบัญชีและภาษีอากรให้เป็นผู้ดูแลในส่วนนี้แทนจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากสามารถประหยัดต้นทุนในส่วนที่ไม่ใช่ต้นทุนทางตรงของกิจการอย่างเช่น แผนกบัญชี หรือ โปรแกรมบัญชี ในตอนนี้ที่ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของกิจการ ความซับซ้อนทางธุรกรรมทางการเงินจากการดำเนินกิจการจึงยังไม่มี และมีจำนวนรายการของธุรกรรมต่างๆเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ดังนั้น ทางเราจึงเกิดแนวคิดที่ว่า

“เราสามารถนำข้อดีของแต่ละรูปแบบมาผนวกเข้าด้วยกัน เพื่อให้ตอบโจทย์ผู้ประกอบการยุคดิจิทัลได้มากที่สุด และมีประสิทธิภาพมากที่สุด”