ร่วมงานกับเรา

เปิดรับ นักศึกษาฝึกงานบัญชี-สอบบัญชี

คุณสมบัติ :

**ผู้ได้รับเข้าฝึกงาน เมื่อเรียนจบแล้วจะได้รับพิจารณาให้เข้าทำงานกับบริษัทเราก่อนผู้สมัครท่านอื่น